Blog

Sağlık Bakanlığı biyosidal ürün yönetmeliğini güncelledi.

- Sağlık Bakanlığı Haziran 2018 de biyosidal ürün yönetmeliğini güncelledi.

- Yüzme havuzu sektöründe tedarikçi olan birçok firma ürün ruhsatlarını yeni yönetmeliğe göre güncelledi.

- Sağlık Bakanlığı, il müdürlükleri yoluyla halk sağlığı açısından önemli olan denetimlerini sıklaştırdı.

- Yeni havuz suyu işletme yönetmeliğine göre il müdürlüğü denetçileri bilhassa umuma açık havuzlarda; havuz kayıt defteri tutma, sağlık bakanlığından izinli havuz kimyasalları kullanma, sağlık bakanlığı tarafından akredite edilmiş laboratuarlarda ayda bir havuz suyunun bakteriyolojik ve kimyasal analiz testlerini yaptırmaları konularındaki denetimlerini düzenli olarak başarıyla yapmaktadır.